Palvelut

Tarjoamme erilaisia palveluita metsänomistajille. Esimerkkinä seuraavia:

 • Puukauppa
  • Valtakirjakauppa
  • Metsänkäyttö ilmoituksesta leimikon välitykseen

 • Arviointi
  • Puustonarviot


 • Metsänhoito
  • Raivaukset
  • Kemera asiakirjojen täyttö
  • Istutukset
  • Muokkaukset